Gaelic performance this Autumn

Gaelic performance this Autumn

COMING SOON /A’ Tighinn a dh’Aithghearr

Raon Pìobaireachd /Pibroch Field
23 & 24 September, Citizen's Theatre, £7.50
A movement theatre piece based on classical highland bagpipe music.
A work in progress.
Earrann dràma gluasadach stèidhichte air ceòl clasaigeach na pìoba mòire.
Obair leantainneach.
MORE>

Building a Nation / Togail Nàisean
4 & 5 November, Glad Café, £7.50
A spoken word piece in English, Scots and Gaelic,looking at cultural identity in Glasgow.
Details to be announced soon.

Presented by Glaschu Beo /Glasgow Life in partnership with the Citizens Theatre.
Air a thaisbeanadh le Glaschu Beo ann an com-pàirteachas le Taigh-cluiche an Citizens.

 


​​​

Glasgow Life Logo
CONTACT US