Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept
Angus Peter Campbell in conversation with Johan Smith

Angus Peter Campbell in conversation with Johan Smith

Angus Peter Campbell in conversation with Johan Smith

Aye Write

Book tickets

£6.60 (£6 ticket charge plus 10% booking fee)
Adult, Over 14s only. Under 16s must be accompanied by an adult.
Book here

Dates and times

Friday 6 May 2022
8:00PM - 9:00PM

An evening with award-winning writer, Angus Peter Campbell and literary translator, Johan Smith.

 Hear all about Angus Peter’s new novel, Constabal Murdo 2: murdo ann am marseille, the hilarious and uplifting sequel, which sees Constabal Murdo pursue an organised crime gang trafficking drugs in boxes of shellfish! Also get a behind-the-scenes look at Angus Peter’s recent Gaelic version of Orwell’s Animal Farm, Tuathanas nan Creutairean and Johan’s translation of Charlie Mackesy’s The, Boy, the Mole, the Fox and the Horse, entitled An Gille, am Famh, An Sionnach is an t-Each.

 Feasgar còmhla ri sgrìobhadair cliùiteach, Aonghas Pàdraig Caimbeul agus eadar-theangair, Johan Nic a’ Ghobhainn.

 Faigh a-mach mun nobhail ùr èibhinn aig Aonghas Pàdraig, Constabal Murdo 2: murdo ann am marseille, anns am bi Murdo a’ falbh air thòir eucoirich a tha a’ sgaoileadh dhrugaichean ann am bogsaichean de mhaorach! Cuideachd faigh cothrom cluinntinn mu Thuathanas nan Creutairean, an tionndadh Gàidhlig aig Aonghas Pàdraig air Animal Farm le Seòras Orwell, agus an eadar-theangachadh aig Johan air The, Boy, the Mole, the Fox and the Horse le Teàrlach Mackesy, air a bheil An Gille, am Famh, An Sionnach 

Venue Map

Venue

Mitchell Library

North Street, Glasgow, G3 7DN