Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept
Gaelic Literature and Song trail

Home What's on

Gaelic Literature and Song trail

THIS EVENT HAS EXPIRED

Home What's on

Gaelic Literature and Song trail

THIS EVENT HAS EXPIRED

Merchant City Festival

Dates and times

Sunday 28 July 2019
3:00PM - 5:00PM

NB : See Gaelic text below

Featuring contributions from Gilliebride MacillieMhaoil and Mary Ann Kennedy, and concluding with a Gaelic Ceilidh at the Tron's Victoria Bar from 5-6pm - all part of your ticket!

Now in its third year, join a unique city trail down High Street, following the story of Gaelic Glasgow, past and present, through song, sound and installation.

Encounter the funny tails of Saltmarket, the Black Bull Inn and Tron Prison. Experience the industrial soundscapes of the past and enjoy the surviving stories of Gaelic Glasgow through songs, performance, poetry and folklore.  A great event for Gaelic speakers and non-speakers alike.

As this is a walking tour, patrons should wear suitable footwear and be prepared for the weather of the day. The event will start at 3pm and  take up to 2 hours. It will include stoppages and rests, with refreshments along the way. It will culminate in a traditional ceilidh of music and stories, in the Tron Theatre.

Ages 18+

________________

Cuairt Litreachais is Òrain
Didòmhnaich 28 Iuchar, 3 – 5f
Tòiseachadh aig Taigh-tasgaidh Naoimh Mungo
Tiogaidean £12.50 agus cìs clàraidh

Thigibh còmhla rinn air chuairt baile air leth, a tha a-nis san treasamh bliadhna, sìos an t-Sràid Àrd a leantainn sgeulachd Ghlaschu Gàidhlig a bha agus a tha, tro òrain, fuaim agus stàlachadh.   

Faighibh a-mach mu sgeulachdan èibhinn Margaidh an t-Salainn, taigh-seinnse an Tairbh Dhuibh agus Prìosan an Tron. Cuiribh eòlas air fuaimean gnìomhachasail nan làithean a dh’fhalbh aguas gabhaibh tlachd às na sgeulachdan a shoirbhich mu Ghlaschu Gàidhlig tro òrain, gnìomhaidhean, bàrdachd agus beul-aithris. Tachartas math do luchd-labhairt na Gàidhlig agus daoine gun Ghàidhlig le chèile. 

On is e cuairt coiseachd a tha seo, bu chòir do luchd-frithealaidh caisbheart fhreagarrach a chaitheamh agus a bhith ullaichte mu choinneamh aimsir an latha. Tòisichidh an tachartas aig 3f agus mairidh e suas ri 2 uair a thìde. Bidh sin a’ gabhail a-steach stadan agus amannan fois, le deochan air an t-slighe. Thig e gu ceann le cèilidh traidiseanta de cheòl is sgeulachdan ann an Taigh-cluiche an Tron.  

Thoiribh an aire gu bheil an tachartas seo do dh’aoisean 18+

Venue

St Mungo Museum of Religious Life and Art

Castle Street, Glasgow, G4 0RH

Open today 11:00am - 5:00pm

More venue information