Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept
Makers | Luchd-dèanaimh

Home What's on

Makers | Luchd-dèanaimh

THIS EVENT HAS EXPIRED

Home What's on

Makers | Luchd-dèanaimh

THIS EVENT HAS EXPIRED

Dates and times

Thursday 24 May 2018
2:00PM - 4:00PM

Thursday 24 May, 2-4pm
Diardaoin 24mh Cèitean, 2-4 f 

Are you a designer/maker, or a visual artist interested in or curious about Gaelic culture? Perhaps your current practice has a connection with Gaelic culture, or perhaps you are curious about how this culture, with its heritage, crafts, arts, language, and landscapes could help develop and inspire your work.   

This event aims to bring artists and designer/makers together with this shared interest to discuss/influence creative opportunities in this area. 

Free, book via GlasgowArtsRSVP@glasgowlife.org.uk

An e dealbhadair/ neach-dèanaimh a th' annad is ùidh agad ann an cultar na Gàidhlig? 'S dòcha gu bheil ceangal aig do chuid obrach le cultar na Gàidhlig no gu bheil thu a' gabhail beachd air ciamar a b' urrainn don chultar seo, an dualchas, an obair-chiùird, na h-ealainean, an cànan is an àrainneachd do chuid obrach-sa a neartachadh is a bhrosnachadh.  

Tha an tachartas seo ag amas air luchd-ealain agus dealbhadairean/luchd-dèanaimh a thoirt còmhla airson bruidhinn air na cothroman cruthachail a dh'fhaodadh a bhith na lùib. 

Venue

Kelvin Hall

Argyle Street, Glasgow, G3 8AW

Open tomorrow 6:30am - 10:00pm

More venue information