Cookies

This site uses cookies. By continuing to use this site you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them visit our Privacy and Cookie Policy.

Accept

Coronavirus (Covid-19) – Latest Information

Coronavirus - Latest Information
Glaschu Gaelic Song Trail

Glaschu Gaelic Song Trail

THIS EVENT HAS EXPIRED

Glaschu Gaelic Song Trail

THIS EVENT HAS EXPIRED

Glasgow-Wide

Dates and times

Saturday 11 August 2018
2:00PM - 6:00PM

Slighe Òrain Ghàidhlig Ghlaschu

Slighe gun choimeas tron bhaile-mhòr a’ leantainn sgeulachd Ghlaschu Gàidhlig a bha agus a tha, tro òrain, fuaim agus stàlachadh. Coinnichibh ri fìorachd dhoirbh chruthan-fuaime gnìomhachais;  cuiribh eòlas air an oiteag fhionnar gaoithe sìos fad Abhainn Chluaidh agus gabhaibh tlachd às na sgeulachdan maireannach mu Ghlaschu na Gàidhlig tro òrain, gnìomhadh agus beul-aithris. 

On is e cuairt coiseachd a tha seo, bu chòir do chom-pàirtichean caisbheart fhreagarrach a chaitheamh agus a bhith deiseil airson na h-aimsire air an latha. Mairidh a’ chuairt suas ri 2 uair a thìde a bhios a’ gabhail a-steach amannan stad agus fois, le deochan air an t-slighe. Thig a’ chuairt gu ceann le cèilidh traidiseanta de cheòl agus sgeulachdan an taigh-òsta Blackfriars ann am Baile nam Marsantach (16:30 - 18:00).

Com-pàirtichean ri coinneachadh ann an Stèisean a’ Mheadhain. 

A unique city trail following the story of Glasgow Gaelic present and past through song, sound and installation.  Encounter the gritty reality of industrial soundscapes; experience the fresh breeze along the River Clyde’s underbelly and enjoy the surviving stories of Gaelic Glasgow through songs, performance, poetry and folklore.

As it is a walking tour, patrons should wear suitable footwear and be prepared for the weather of the day. The event will take up to 2 hours and will include stoppages and rests, with refreshments along the way.  It will culminate in a traditional ceilidh of music and stories, indoors at Blackfriars in the Merchant City (16:30 - 18:00).

Patrons are to meet in Central Station.


This is part of the Glaschu.net project


Venue Map

Venue

Meeting Point at Glasgow Central Station

Central Station, G1 3SL